Gwisgwch Fathodyn Wali Tomos ar eich Siaced

I ddathlu un o fy hoff gymeriadau teledu erioed, Wali Tomos, dwi wedi gwario lot gormod o arian ar gael 100 enamel pin o’i wyneb wedi’i neud.

Dwi’n cofio bod yn obsessed gyda’r comedi pêl-droed, C’mon Midffîld pan o ni tua 6 oed. Mi oedd gyda ni VHS bob cyfres adre ag o ni’n chwarae heina a Power Rangers The Movie ar loop. A fi’n cofio chwerthin pen fi off bob tro oedd Wali Tomos yn ymddangos ar y sgrin. Doedd dim angen iddo fe weud unrhywbeth, o ni just yn meddwl bod y cymeriad yn hilarious.

Dwi heb actually wylio C’mon Midffîld ers ages. Sain siwr os fi actually wedi gwylio pennod llawn ers cael gwared o VHS player ni pan o ni tua 11 mlwydd oed. Falle dyna pam odd gyda fi’r urge i neud bathodyn o’i wyneb e’. Sain siwr.

Anyway. Ma’ nhw’n £5 o’r siop. Cliciwch yma i archebu.

IMG_8855.JPG