Gwnewch y Pethau Bychain a Gwrandewch ar Mellt

Crys-T Newydd. Penglog x Mellt x Dewi Sant.

๐ŸŒฑ 100% ORGANIC COTTON ๐ŸŒฑ
๐ŸŒฑ EARTH POSITIVE ๐ŸŒฑ
๐ŸŒฑ SUSTAINABLY SOURCED ๐ŸŒฑ

PENGLOG x MELLT x DEWI SANT
GWNEWCH Y PETHAU BYCHAIN A GWRANDEWCH AR MELLT

ELW / PROFIT:
MACMILLAIN CANCER SUPPORT

AR GAEL O / AVAILABLE FROM:
EVERPRESS


Maโ€™ scribble nes i bostio ar socials Penglog ar Dydd Gwyl Dewi Sant lan i rhagarchebu nawr.

Dewisodd Mellt i rhoi'r elw i gyd i Macmillan Cancer Support.

100% organic cotton. Wedi'i greu gyda egni cynaliadwy. Gwnewch y pethau bychain innit.

-

A scribble I posted on Penglog's socials on St David's Day. I was listening to Mellt's album, Mae'n Hawdd Pan Ti'n Ifanc. 

Mellt chose to give all profits to Macmillan Cancer Support.

100% organic cotton only using sustainable energy.


Mae'n debygol mae dim ond 30 diwrnod fydd hein ar gael (cliciwch y campaign i ddeall pam).

Likely to only be available for 30 days (click the campaign to understand why).